G5 French N2: Le francais c’est super facile!

Bonjour,

During our previous unit “Learning to learn” we went back on our  previous learning.

We have just started our Unit 1 about “What I can do” – Your child is going to learn to write about big numbers and building dialogues talking about his/her school subjects, responding to simple questions such as ” Qu’est ce que tu peux faire a l’ecole?”, “Quelle est ta matiere preferee?”, “What do you do in  … French class?…

Our routine is:

2 minutes of mindfulness:  > singing the song of the week > setting the date > looking at our daily language content and objectives > expressing our felling of the day “ca va super/ comme ci comme ca/ ca va mal” > activities (listening/ speaking and reading /writing…).

Don’t hesitate to ask them to share their learning… they already know so much!

Posted in G05

G3 French N3: Le francais c’est super facile!

Bonjour,

During our previous unit “Learning to learn” we went back on our learning from G2

We have just started our Unit 1 about “Portrait” – Your child is going to learn to write about Physical description, accessories and senses, responding to simple questions such as “comment es tu?”, “What accessories do you need to dress up as… a pirate?” “What are you doing with your … nose?”

Our routine is:

2 minutes of mindfulness:  > singing the song of the week > setting the date > looking at our daily language content and objectives > expressing our felling of the day “ca va super/ comme ci comme ca/ ca va mal” > activities (listening/ speaking and reading /writing…).

Don’t hesitate to ask them to share their learning… they already know so much!

Posted in G03

G4 French N1 – Le francais c’est super facile!

Bonjour,

During our previous unit “Learning to learn” we discovered the basics to be able to follow our class routine: class actions, numbers up to 30 for the date, days of the weeks …

We have just started our Unit 1 about “Who I am” – Your child is going to learn to write about numbers and building small dialogues, responding to simple questions such as ” comment tu t’appelles?”, “tu as francais?”, “tu parles combien de langues?…

 

Our routine is:

2 minutes of mindfulness:  > singing the song of the week > setting the date  > looking at our daily language content and objectives that one of the student is writing under spelling> expressing our felling of the day “ca va super/ comme ci comme ca/ ca va mal” > activities (listening/ speaking and reading /writing…).

Don’t hesitate to ask them to share their learning… they already know so much!

Posted in G04

G2 French N3 : Le francais c’est super facile

Bonjour,

During our previous unit “Learning to learn” we went back on our learning from G1

We have just started our Unit 1 about “Who I am” – Your child is going to learn to write about numbers and building small dialogues, responding to simple questions such as ” comment tu t’appelles?”, “tu as quel age?”, “tu parles combien de langues?…

 

Our routine is:

2 minutes of mindfulness:  > singing the song of the week > setting the date > looking at our daily language content and objectives > expressing our felling of the day “ca va super/ comme ci comme ca/ ca va mal” > activities (listening/ speaking and reading /writing…).

Don’t hesitate to ask them to share their learning… they already know so much!

Posted in G02

G1 French: Le francais c’est super facile

Bonjour,

During our previous unit “Learning to learn” we discovered the basics with class actions (looking, listening, speaking, on the carpet, at the table).

We have just started our Unit 1 about “toys in my room” – Your child is going to learn about toys, colors, and simple structures such as ” there is/ there are” and “it is”. We are also looking at recognizing cursive while learning the alphabet.

 

 

 

Our routine is:

2 minutes of mindfulness > singing the song of the week > setting the date > looking at our daily language content and objectives > expressing our felling of the day “ca va super/ comme ci comme ca/ ca va mal” > activities (listening/ speaking and reading/copying…)

Don’t hesitate to ask them to share their learning… they already know so much!

Posted in G01

Tiếng Việt vui.

Kính gửi phụ huynh học sinh khối ba!

Chúng tôi là Trần Kim Dung và Đinh Thị Lê, giáo viên phụ trách môn tiếng Việt mẹ đẻ của lớp 3. Chúng tôi rất vui mừng được đón các em vào lớp tiếng Việt của mình.

Theo quy định của nhà trường, mỗi tuần các em có ba tiết học tiếng Việt vào các ngày: thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Trong năm học này, các em có bốn bài học chính như sau:

 • Cho và nhận
 • Em yêu quê em
 • Lễ hội
 • Sáng tạo

Ở trong lớp các em chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Tất cả các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết đều được chú trọng. Vì hệ thống âm, vần tiếng Việt rất khó nên các em thường xuyên được củng cố qua các tiết học ngữ âm. Thông qua các hoạt động luyện từ và câu, đọc hiểu, tập viết những đoạn văn, bài văn đơn giản, các em sẽ được trau dồi thêm kiến thức về tiếng Việt, nuôi dưỡng tâm hồn yêu thơ ca và hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, các em học sinh cần tập rèn thói quen đọc sách tiếng Việt ở nhà mỗi tối.

Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình trong việc học tiếng Việt của các em.

Nếu các bậc phụ huynh có câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email sau: tkdung@unishanoi.org và dtle@unishanoi.org.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Posted in G03

Tiếng Việt vui.

Xin chào!

I’m Dung Tran and I’m very excited to have an opportunity to work with your child this academic year.

We have Vietnamese classes on Monday, Wednesday, and Friday.

And here are the units that we are going to explore throughout the year:

 • Tet Trung Thu – Moon festival celebration –
 • Bạn và Tôi – You and Me
 • Lựa chọn tốt cho sức khỏe – Healthy choices
 • Đi chơi – From here to there

If you have any questions, please do not hesitate to contact me at tkdung@unishanoi.org

Posted in G02

Tiếng Việt vui.

Kính gửi phụ huynh học sinh khối một!

Tôi tên là Trần Kim Dung, giáo viên bộ môn tiếng Việt lớp một.  Tôi rất vui mừng được đón các em vào lớp tiếng Việt của mình.

Theo quy định của nhà trường, mỗi tuần các em có ba tiết học tiếng Việt vào thứ hai, thứ năm và thứ sáu.  Trong năm học này, các em có bốn bài học chính như sau:

 • Âm thanh của chữ
 • Em là học sinh
 • Lễ hội – Tết
 • Thiên nhiên tươi đẹp

Trong các giờ học tiếng Việt, các em hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tất cả các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết đều được chú trọng. Các em sẽ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt, hệ thống âm, vần và các dấu thanh trong tiếng Việt.

Để củng cố những kiến thức đã học trên lớp và tạo cho các em có thói quen thích đọc sách, hàng tuần các em đều được mượn truyện về đọc và làm một số hoạt động sau khi đọc.

Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình trong việc học tiếng Việt của các em.

Nếu các bậc phụ huynh có câu hỏi gì, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email sau: tkdung@unishanoi.org

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Posted in G01

Tiếng Việt vui.

Xin chào!

I’m Dung Tran and I’m very excited to have an opportunity to work with your child this school academic year.

Every week, we have two 40 – minute lessons of Vietnamese cultural studies as the following schedule:

 

K1A Monday period 7 and Tuesday period 2
K1B Wednesday period 2 and Thursday period 7
K1C Tuesday period 4 and Friday period 5

And here are the units that we are going to explore throughout the year:

 • Tết Trung Thu –  Moon Festival
 • Tôi là ai – Who am I
 • Con vật của tôi – My pets
 • Tết – Vietnamese New Year
 • Hoa quả ngon – Healthy fruits

If you have any questions, please do not hesitate to contact me at tkdung@unishanoi.org

Posted in K1

Tiếng Việt vui.

Xin chào!

I’m Dung Tran and I’m very excited to have an opportunity to work with your child this academic year.

We have Vietnamese classes on Wednesday, Thursday and Friday.

And here are the units that we are going to explore throughout the year:

 • Chúng ta là ai – Who we are
 • Ngôi nhà của em – Home Sweet Home
 • Lễ hội – Celebrations
 • Đi du lịch – Travelling

If you have any questions, please do not hesitate to contact me at tkdung@unishanoi.org

Posted in G05