A Plastic Ocean – Community Screening – Phim tài liệu “Đại Dương Nhựa” – buổi chiếu miễn phí phục vụ cộng đồng

**Vui lòng xem bản Tiếng Việt bên dưới!

Dear Parents,

Next week in our school is “SDG Week” –  focusing on connecting our student’s learning on the UN Sustainable Development Goals,  in the lead up to our school’s UN Day celebration.  Around the dinner table, ask your child about the SDG’s and what they are learning about them.

As part of our commitment to the Sustainable Development Goals, we will be hosting a free community screening of “A Plastic Ocean” on Tuesday 27th November at 5.00pm.  The movie is in English, with Vietnamese subtitles.

Movie Trailer:  A Plastic Ocean 

What:  “A Plastic Ocean” documentary – FREE community screening
When:  Tuesday 27th November, 5.00pm (running time – 1 hour 42 minutes)
Who:  UNIS Hanoi students, families, teachers – 7 years +
Where:  Theatre, Centre for Arts, B10
Why:  To raise awareness of the issue of pollution being created by single use plastics and what we can do to help

Theatre will open at 4.50pm – free seating.

Elementary students will NOT be allowed to attend unless accompanied by an adult.

The UNIS Hanoi school store will host a ‘pop up’ shop showcasing and selling all of our recycled and environmentally sustainable products for families who wish to take immediate action to reduce their use of plastics.

Please join with us in taking action for the children who will be attending UNIS and living on our planet many generations from now….. this local and global problem needs us all to act urgently.

We look forward to seeing you there.

Kind regards,

Megan Brazil

******************************

Kính gửi Phụ huynh,

Tuần tới được gọi là “Tuần lễ hành động vì các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hiệp quốc” tại trường UNIS. Trong suốt thời gian này, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc sẽ được lồng ghép vào nội dung học tập ở trường. Đây cũng là bước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Liên hiệp quốc sắp tới. Phụ huynh có thể hỏi các con, trong khi ăn tối, về Các mục tiêu phát triển bền vững này và các con đã học được những gì về các mục tiêu này.

Cũng là một phần trong Cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Nhà trường, Nhà trường sẽ tổ chức buổi chiếu phim miễn phí phục vụ cộng đồng vào ngày 27 tháng 11 lúc 5:00 chiều; bộ phim có tiêu đề là “Đại Dương Nhựa”, phim Tiếng Anh, có phụ đề Tiếng Việt.

Phụ huynh có thể xem bản giới thiệu phim tại đây

Tên phim: Phim tài liệu “Đại Dương Nhựa” – buổi chiếu miễn phí phục vụ cộng đồng
Thời gian: Ngày 27 tháng 11 lúc 5:00 chiều (độ dài phim: 1 tiếng 42 phút)
Đối tượng: Học sinh, phụ huynh, giáo viên UNIS (phim dành cho đối tượng trên 7 tuổi)
Địa điểm: Rạp hát, Trung tâm Nghệ thuật, B10, UNIS
Lý do chiếu phim: Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm do việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần gây ra và khuyến khích hành động của cá nhân để giúp giảm thiểu vấn đề này.

Rạp hát sẽ mở cửa lúc 4:50 chiều, phụ huynh có thể tùy chọn ghế ngồi.

Học sinh Tiểu học chỉ có thể tham dự nếu có người lớn đi kèm.

Cửa hàng của Trường UNIS sẽ có gian hàng tạm thời ngay tại buổi chiếu phim để trưng bày và bán các sản phẩm tái chế và các sản phẩm bền vững cho môi trường. Phụ huynh có thể mua các sản phẩm này để giảm thiểu ngay việc sử dụng sản phẩm nhựa.

Hãy cùng chung tay với Nhà trường để cùng hành động vì trẻ em UNIS tương lai và trẻ em sống trên hành tinh của chúng ta và nhiều thế hệ mai sau ngay từ bây giờ. Chúng ta cần hành động ngay từ hôm nay để giải quyết vấn đề vừa mang tính địa phương và toàn cầu này.

Nhà trường mong Phụ huynh có thể sắp xếp thời gian để tham dự buổi chiếu phim.

Trân trọng,

Megan Brazil

Hiệu trưởng trường Tiểu học UNIS.

Print Friendly, PDF & Email