Thiên nhiên tươi đẹp

Đây là bài học thứ hai nằm trong chương trình tiếng Việt lớp 5. Trọng tâm của bài học là “Thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta”.

Trong bài học này các em cùng nhau khám phá về thiên nhiên, tìm hiểu thiên nhiên có những gì và nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Từ đó các em sẽ ý thức được trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Trong quá trình tìm hiểu về thiên nhiên, các em được hướng dẫn quan sát và ghi chép để viết văn tả cảnh. Tất cả các em được khuyến khích đọc nhiều hơn để có vốn từ phong phú nhằm giúp cho những bài văn miêu tả thêm sinh động.

Image result for trang an bai dinh

 

Bài 1- Việt Nam- Tổ quốc em.

“Việt Nam- Tổ quốc em” là bài học đầu tiên mà các em đang cùng nhau khám phá. Thông qua những bài đọc, những bài báo, bài phỏng vấn và phần tự tra cứu thông tin, các em có thể chia sẻ những hiểu biết của mình về đất nước và con người Việt Nam. Ở trên lớp, các em được tham gia các hoạt động nhóm khác nhau để giúp các em làm quen và phát triển kĩ năng viết những đoạn quảng cáo, những bài báo để giới thiệu về đất nước Việt Nam như văn hóa ẩm thực, danh lam thắng cảnh, trang phục truyền thống, các lễ hội…

Back to School Night Presentation

Welcome to World Languages Blog

Dear Parents,
Welcome to our World Languages learning community! We would like to take this opportunity to introduce our team and share about how to use this blog to enhance our partnership to support students’ learning.

In our team, we have 3 Vietnamese teachers, 3 French teachers, 1 Chinese Mandarin teacher and 1 Teaching Assistant. All languages teachers are native speakers. More information of individual teacher’s bio can be found in the tab of “About Us” on this blog.

During the first two weeks of school, all of our World Languages classes are focused on Learning to Learn. Students are getting to know their teachers and their new classmates. In order to achieve the school goal towards Excellent Learning, in our classes, we established the class essential agreements and commitments to the actions of being a responsible learner of their own and for others. In the meantime, some basic classroom language is introduced so that students will be able to follow the directions in the target languages in everyday situation.

On the World Languages Blog this year, you will find the curriculum information, language learning information from respective teacher, and it also provides you the opportunity to talk with the children about what we are learning, what we have learned, and what we will learn throughout the year.

We hope you will find this site a useful communication channel between our team and you as parents.