Sắp đến Tết rồi! – Tet is coming

Tết is coming!

      

Tết or VIETNAMESE NEW YEAR marks the biggest and most significant festival in Vietnamese culture. It is an occasion for the Vietnamese people to show their respect to their parents, ancestors as well as welcoming the New Year with the entire family members. According to the Lunar Calendar, 2018 New Year’s Day falls on Friday, February 16th. This year is the year of the Dog.

At UNIS, the Elementary students will have Tết assemblies on Wednesday, February 14th in the theatre. The assemblies are hosted by the grade 1, 3 and 5 students attending Vietnamese classes.

There are 2 performances scheduled as bellows:

Performance 1 for Grade 2,3,4,5: From 8.25 – 9.05 am

Performance 2 for Grade 1,  ECC and parents: From 9.10am – 9.50 am

Parents are kindly invited to the second assembly to join us for this special event. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on the day.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

During this week, all students from ECC up to grade 5 in Vietnamese class have been so busy making Banh Chung – Vietnamese sticky rice for Tet.  It is a wonderful learning experience for our UNIS students to explore the tradition of the host country. Bánh chưng is a traditional Vietnamese sticky rice cake which is made from sticky rice, green beans, pork and dong leaves. Its origin came from the story of Lang Liêu, a prince of Hùng King, who became the next King because of his thoughtful creation of bánh chưng and bánh dày, which symbolized the Earth and the Sky. It is considered as an essential food that every Vietnamese family must have on their altar at Tet time. The making and eating of Bánh Chưng during this time is a well-preserved tradition of Vietnamese people.

 

 

 

 

 

 

Right after Tet, on February 26th, all the grade students from grade 1 -5  in Vietnamese and Chinese

classes are going to take part in calligraphy writing activity during their World Language Time.

It’s in front of the canteen and parents are all welcome to attend.

Em yêu quê em


“Em yêu quê em” là bài học thứ hai của lớp ba. Đây là một bài học nhằm giúp các em hình thành vốn hiểu biết về quê hương, đất nước. Các em bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của các miền quê, từ đó thêm tự hào về đất nước Việt Nam. Các em cũng thể hiện được tình yêu tha thiết với quê hương thông qua các bài đọc, bài viết của mình. Bằng nhiều hoạt động khác nhau ở trên lớp, các em đã và đang được học về:

  • Vốn từ về quê hương, đất nước
  • Từ loại: Danh từ, tính từ, động từ
  • Dấu chấm, dấu phẩy
  • Phép so sánh
  • Kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc

Sau khi đọc xong bài thơ bài thơ “Vẽ quê em” ở trong sách giáo khoa lớp ba, các em đã tự viết  cải biên một bài thơ khác về quê hương của mình. Các em đã thể hiện được hiểu biết của mình về quê hương thông qua bài thơ này.

Các em được đi thăm quan phố cổ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Sau đó các em được đi ăn một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Các em đã có một chuyến đi thú vị.