Sắp đến Tết rồi! – Tet is coming

Tết is coming!

      

Tết or VIETNAMESE NEW YEAR marks the biggest and most significant festival in Vietnamese culture. It is an occasion for the Vietnamese people to show their respect to their parents, ancestors as well as welcoming the New Year with the entire family members. According to the Lunar Calendar, 2018 New Year’s Day falls on Friday, February 16th. This year is the year of the Dog.

At UNIS, the Elementary students will have Tết assemblies on Wednesday, February 14th in the theatre. The assemblies are hosted by the grade 1, 3 and 5 students attending Vietnamese classes.

There are 2 performances scheduled as bellows:

Performance 1 for Grade 2,3,4,5: From 8.25 – 9.05 am

Performance 2 for Grade 1,  ECC and parents: From 9.10am – 9.50 am

Parents are kindly invited to the second assembly to join us for this special event. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on the day.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

During this week, all students from ECC up to grade 5 in Vietnamese class have been so busy making Banh Chung – Vietnamese sticky rice for Tet.  It is a wonderful learning experience for our UNIS students to explore the tradition of the host country. Bánh chưng is a traditional Vietnamese sticky rice cake which is made from sticky rice, green beans, pork and dong leaves. Its origin came from the story of Lang Liêu, a prince of Hùng King, who became the next King because of his thoughtful creation of bánh chưng and bánh dày, which symbolized the Earth and the Sky. It is considered as an essential food that every Vietnamese family must have on their altar at Tet time. The making and eating of Bánh Chưng during this time is a well-preserved tradition of Vietnamese people.

 

 

 

 

 

 

Right after Tet, on February 26th, all the grade students from grade 1 -5  in Vietnamese and Chinese

classes are going to take part in calligraphy writing activity during their World Language Time.

It’s in front of the canteen and parents are all welcome to attend.

Bài một – Cho và nhận

“Cho và nhận” là bài học đầu tiên các em đang cùng nhau khám phá. Đây là bài học nhằm giúp các em hiểu sống trong một cộng đồng chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Các em tìm hiểu về bài học này thông qua các câu chuyện, những bài thơ và thảo luận về những tình huống cụ thể liên quan đến chủ điểm này.

Song song với việc phát triển kỹ năng nghe và nói, các em thường xuyên được luyện đọc và viết và đặc biệt được chú trọng sử dụng đúng dấu thanh, những vần đôi, vần ba. Bên cạnh đó, các em cũng đang học về cách phân biệt động từ, danh từ(danh từ chung/riêng) và tính từ. Ngoài ra, các em cũng đọc hiểu các bài đọc ngắn và đơn giản.

Tết Trung Thu sắp đến rồi. Ở UNIS, chúng tôi tổ chức đón Tết Trung Thu vào ngày 28/9/2017. Tất cả các em học sinh đều được yêu cầu mặc áo dài. Các hoạt động như buổi biểu diễn Tết Trung Thu, liên hoan Tết Trung Thu, làm đồ chơi Trung Thu sẽ giúp các em hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.