Bài một – Cho và nhận

“Cho và nhận” là bài học đầu tiên các em đang cùng nhau khám phá. Đây là bài học nhằm giúp các em hiểu sống trong một cộng đồng chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Các em tìm hiểu về bài học này thông qua các câu chuyện, những bài thơ và thảo luận về những tình huống cụ thể liên quan đến chủ điểm này.

Song song với việc phát triển kỹ năng nghe và nói, các em thường xuyên được luyện đọc và viết và đặc biệt được chú trọng sử dụng đúng dấu thanh, những vần đôi, vần ba. Bên cạnh đó, các em cũng đang học về cách phân biệt động từ, danh từ(danh từ chung/riêng) và tính từ. Ngoài ra, các em cũng đọc hiểu các bài đọc ngắn và đơn giản.

Tết Trung Thu sắp đến rồi. Ở UNIS, chúng tôi tổ chức đón Tết Trung Thu vào ngày 28/9/2017. Tất cả các em học sinh đều được yêu cầu mặc áo dài. Các hoạt động như buổi biểu diễn Tết Trung Thu, liên hoan Tết Trung Thu, làm đồ chơi Trung Thu sẽ giúp các em hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.