Grade 4 Vietnamese – Unit 4 Landscapes ( Thắng Cảnh)

IN the reecent unit called ” Thắng Cảnh- Landscapes”, students have learnt about hơ to describe some typical geographical features and the weather of a place that they visited. At the end of the unit, students work in pair to create their own roleplay. In this play, they showcased their skills in asking questions and their use of vocabulary in this unit. The good converstion in the roleplay requires 3 types of questions that students have learnt in this unit: yes-no question, Wh- questions, tag-question.
Pls enjoy some of the roleplay in the video below.IMG_1171 (1)

Xin chào!

Tôi là Trần Thị Xuân, giáo viên phụ trách môn tiếng Việt dành cho học sinh Việt Nam ở lớp 5. Các em học tiếng Việt vào các ngày : thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.  Trong năm học này, các em sẽ học 4 bài học chính như sau:

Việt Nam – Tổ quốc em
Thiên nhiên tươi đẹp
Cuộc sống thanh bình
Những chủ nhân tương lai

Trong môn tiếng Việt, các em sẽ học 3 phần học chính :  đọc hiểu,  viết văn, luyện từ và câu. Thông qua các bài học, các em sẽ trau dồi thêm kiến thức về tiếng Việt, nuôi dưỡng tâm hồn yêu văn học Việt và yêu thích viết văn.  Hàng tuần, các em sẽ học các nội dung theo lịch như sau:
Thứ Hai – Tiếng Việt giàu đẹp ( Luyện từ và câu)
Thứ Tư và thứ Năm – Tập làm nhà văn ( Luyện viết văn)
Thứ Sáu – Tâm hồn nghệ sĩ   ( Đọc hiểu)
Ngoài ra, các em học sinh còn tập rèn thói quen đọc sách tiếng Việt ở nhà mỗi tối.  Các em được mượn và trả sách vào thứ Sáu hàng tuần.
Rất mong các vị phụ huynh nhắc nhở  để tạo cho các con có thói quen đọc sách tiếng Việt mỗi tối.
Xin chân thành cảm ơn!

Xin chào!

 

I’m Xuan Tran and I’m going to work with your child all year long.

We have Vietnamese classes on Monday, Wednesday, Thursday and Friday.

And here are the units that we are going to study throughout the year:

Festivals Lễ Hội

My Body – Cơ Thể Tôi

Shopping – Mua Sắm

Daily Activities – Hoạt Động Hàng Ngày

Animals – Con Vật

Landscapes – Thắng Cảnh

Each weak, students will have homework on Monday to review and practice what they have been learning in Vietnamese class. Homework is returned on Friday.

Xin Chào!

 

I’m Xuan Tran and I’m going to work with your child all year long.

We have Vietnamese classes on Monday, Wednesday and Thursday.

And here are the units that we are going to study throughout the year:

Getting to know others 

 My School 

Tet

Eating Out

 Weather and seasons

 My City