Sắp đến Tết rồi! – Tet is coming

Tết is coming!

      

Tết or VIETNAMESE NEW YEAR marks the biggest and most significant festival in Vietnamese culture. It is an occasion for the Vietnamese people to show their respect to their parents, ancestors as well as welcoming the New Year with the entire family members. According to the Lunar Calendar, 2018 New Year’s Day falls on Friday, February 16th. This year is the year of the Dog.

At UNIS, the Elementary students will have Tết assemblies on Wednesday, February 14th in the theatre. The assemblies are hosted by the grade 1, 3 and 5 students attending Vietnamese classes.

There are 2 performances scheduled as bellows:

Performance 1 for Grade 2,3,4,5: From 8.25 – 9.05 am

Performance 2 for Grade 1,  ECC and parents: From 9.10am – 9.50 am

Parents are kindly invited to the second assembly to join us for this special event. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on the day.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

During this week, all students from ECC up to grade 5 in Vietnamese class have been so busy making Banh Chung – Vietnamese sticky rice for Tet.  It is a wonderful learning experience for our UNIS students to explore the tradition of the host country. Bánh chưng is a traditional Vietnamese sticky rice cake which is made from sticky rice, green beans, pork and dong leaves. Its origin came from the story of Lang Liêu, a prince of Hùng King, who became the next King because of his thoughtful creation of bánh chưng and bánh dày, which symbolized the Earth and the Sky. It is considered as an essential food that every Vietnamese family must have on their altar at Tet time. The making and eating of Bánh Chưng during this time is a well-preserved tradition of Vietnamese people.

 

 

 

 

 

 

Right after Tet, on February 26th, all the grade students from grade 1 -5  in Vietnamese and Chinese

classes are going to take part in calligraphy writing activity during their World Language Time.

It’s in front of the canteen and parents are all welcome to attend.

Healthy choice – Lựa chọn tốt cho sức khỏe

“Lựa chọn tốt cho sức khỏe – Healthy choices” is the second unit we are currently exploring in Vietnamese class. Students are inquiring about how “The choices people make affect their health and well-being”. This unit was aimed for the students to be able to name some healthy food and fruits they should eat and name different activities they should do for their well- being. Engaging in different fun activities in the Vietnamese class such as playing games, trying some fruits, doing role-plays, interviewing,…etc , the students can ask and answer questions referring to the unit. They also can give advice to people in order to be healthy. At the end of the unit, students will come up with an action plan to keep themselves healthy.

 

Here are some links that you can use to practise Vietnamese with your child.

Rau – Vegetable

Quả – Fruits

Hoạt động – Activities

Món ăn – food

Em yêu quê em


“Em yêu quê em” là bài học thứ hai của lớp ba. Đây là một bài học nhằm giúp các em hình thành vốn hiểu biết về quê hương, đất nước. Các em bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của các miền quê, từ đó thêm tự hào về đất nước Việt Nam. Các em cũng thể hiện được tình yêu tha thiết với quê hương thông qua các bài đọc, bài viết của mình. Bằng nhiều hoạt động khác nhau ở trên lớp, các em đã và đang được học về:

  • Vốn từ về quê hương, đất nước
  • Từ loại: Danh từ, tính từ, động từ
  • Dấu chấm, dấu phẩy
  • Phép so sánh
  • Kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc

Sau khi đọc xong bài thơ bài thơ “Vẽ quê em” ở trong sách giáo khoa lớp ba, các em đã tự viết  cải biên một bài thơ khác về quê hương của mình. Các em đã thể hiện được hiểu biết của mình về quê hương thông qua bài thơ này.

Các em được đi thăm quan phố cổ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Sau đó các em được đi ăn một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Các em đã có một chuyến đi thú vị.

Chúng ta là ai – Who we are .

“Who we are” is the second unit we are currently exploring in Vietnamese class. Students are inquiring into “Communication enables us to connect and understand more about ourselves and others.” Through different activities in the class, they have learned how to use and respond to greetings appropriately. Students can also introduce themselves. They also learned how to ask and answer questions about themselves. At the end of the unit,  students will have to introduce one of their friends in Vietnamese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here are some links that help students to practice the language at home.

Màu sắc – Colour

Số – Number

Câu hỏi – Questions

Tôi là ai?

“Tôi là ai” là bài học thứ hai của lớp một. Trọng tâm của bài học này là: “Trường học giúp em trưởng thành”. Thông qua các câu chuyện được kể và được nghe ở trên lớp, các em đã biết cách xưng hô và biết phân biệt rõ ràng các mối quan hệ trong gia đình, họ hàng của mình như:

Bố: Ông nội, bà nội, chú, cô…

Mẹ: Ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu…

Các em đang bắt đầu học viết về những người thân yêu trong gia đình của mình.

Song song với việc học khám phá về bản thân, gia đình, trường học và bạn bè, các em tiếp tục học về những âm, vần phức tạp hơn và phân biệt quy tắc khi viết chính tả với các âm r/d/gi, x/s, g/gh, ng/ngh…Luyện tập đánh vần, thêm dấu thanh để viết những từ, câu hoàn chỉnh được đặc biệt chú trọng ở trên lớp. Các em rất yêu thích những hoạt động ngữ âm này.

Hàng tuần các em đều được khuyến khích mượn truyện để về nhà luyện đọc thêm.

 

Tôi là ai – Who am I

Bài hai :                           Tôi là ai – Who am I

“Tôi là ai – Who am I” is the second unit that the students are currently studying in Vietnamese class. In this unit, the students are learning:

  • some simple Vietnamese greetings: Xin chào, Tạm biệt, Cảm ơn, Xin lỗi
  • how to introduce themselves simply.
  • to count the numbers: 1-5
  • to name some colour: màu đỏ/ màu vàng/ màu xanh da trời.

A lot of hands-on activities such as playing games, role-play activities …help students to practise the learnt language items while having fun learning a language.

Here is some vocabulary that you can practise with your child at home.

Bài một – Tết Trung Thu

“Tết Trung Thu- Moon Festival” is the first unit that the students are currently exploring in Vietnamese class. The students are engaged in different activities such as listening to the story of Cuội, making Mooncakes, creating Moon Festival toys- masks, dragon, star lanterns. Through these activities, the students will have a better understanding of what Moon Festival is and how Vietnamese people celebrate it.

Tet Trung Thu – Moon Festival is coming. At UNIS, we celebrate Moon Festival on September, 28th. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on that day. The students will have an opportunity to be immersed in Vietnamese culture through watching an exciting Moon Festival assembly, eating a delicious treat and making traditional Moon festival toys.

Here is some vocabulary that you can practise with your child at home.

Bài một – Tết Trung Thu

“Tết Trung Thu- Moon Festival” is the first unit that students are currently exploring in Vietnamese class. The students are inquiring into how celebrations and traditions are expressions of shared beliefs and values.  The students are engaged in different activities such as listening to the story of Cuội, making Mooncakes, and practising for Moon Festival Assembly. Through these activities, the students will have a better understanding of what Moon Festival is and how Vietnamese people celebrate it.

Tet Trung Thu – Moon Festival is coming. At UNIS, we celebrate Moon Festival on September, 28th. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on that day. The students will have an opportunity to be immersed in Vietnamese culture through watching an exciting Moon Festival assembly, eating a delicious treat and making traditional Moon festival toys.

Here are some links that you can use to practise Vietnamese with your child at home.

Vocabulary

Tet Trung Thu

 

 

Bài một – Tết Trung Thu

“Tết Trung Thu- Moon Festival” is the first unit that the students are currently exploring in Vietnamese class. The students are engaged in different activities such as listening to the story of Cuội, making Mooncakes, and making lanterns. Through these activities, the students are being exposed to Vietnamese culture and festivals.

Tet Trung Thu – Moon Festival is coming. At UNIS, we celebrate Moon Festival on September, 28th. All the students are encouraged to wear “Áo dài” on that day. The students will have an opportunity to be immersed in Vietnamese culture through watching an exciting Moon Festival assembly, eating the delicious treat and making traditional Moon festival toys.

Here is some vocabulary that you can practise with your child at home.