Thiên nhiên tươi đẹp

Đây là bài học thứ hai nằm trong chương trình tiếng Việt lớp 5. Trọng tâm của bài học là “Thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta”.

Trong bài học này các em cùng nhau khám phá về thiên nhiên, tìm hiểu thiên nhiên có những gì và nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Từ đó các em sẽ ý thức được trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Trong quá trình tìm hiểu về thiên nhiên, các em được hướng dẫn quan sát và ghi chép để viết văn tả cảnh. Tất cả các em được khuyến khích đọc nhiều hơn để có vốn từ phong phú nhằm giúp cho những bài văn miêu tả thêm sinh động.

Image result for trang an bai dinh

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *